WERKWIJZE

Donadona is een onafhankelijk platform dat contact mogelijk maakt tussen nabestaanden van orgaandonoren en getransplanteerden. Wij coördineren en begeleiden aanvragen van deze partijen die naar elkaar op zoek zijn. Partijen kunnen zich inschrijven via de website en komen daarmee in onze database.

Nabestaanden uit de eerste of tweede lijn (echtgenoten, kinderen, vader, moeder, zus, broer) zijn welkom om zich in te schrijven, net als ontvangers c.q. getransplanteerden van organen of hoornvlies.

De stichting heeft zelf geen actieve rol in het zoeken van de nabestaanden of de getransplanteerden.

Ons uitgangspunt is dat de partijen zichzelf vrijwillig aanmelden op onze site. De inschrijver moet blijk geven van goede intenties. Hij of zij moet zijn inschrijving kort motiveren. Het kan voorkomen dat nog nadere vragen worden gesteld aan de inschrijver. Donadona behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren.

Als op basis van de gegevens er een match lijkt te zijn, neemt Donadona contact op. We bouwen extra zekerheden in. Belangrijkste hiervan is het vergelijken van (een alinea uit) de brief die de getransplanteerde heeft geschreven en aan de nabestaanden is gegeven door de transplantatiecoördinator.

Als de match zeker is, krijgen beide partijen daarvan bericht. We overleggen of beide partijen elkaar nog steeds willen ontmoeten. Donadona regelt en begeleidt de ontmoeting op een neutrale plaats. Zo blijft anonimiteit nog mogelijk. Vervolgens kunnen nabestaanden en getransplanteerde nadere afspraken maken met elkaar als zij dat wensen. Hulp van Donadona is gratis.

Het contact is ten alle tijden op eigen risico van de partijen. Donadona kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade in welke vorm dan ook.

Wij wijzen de partijen er op dat een ontmoeting zeer emotioneel kan zijn en veel kan losmaken. Er kunnen teleurstellingen zijn, er kan intens verdriet ontstaan, maar de ervaring leert dat het vooral een prachtig moment is waarbij partijen hun dankbaarheid kunnen uiten.

Geen van de partijen is na de ontmoeting verplicht het contact voort te zetten of om contactgegevens uit te wisselen. Indien dat door beide partijen wel is gewenst, is dat natuurlijk geen enkel probleem.

Indien een of beide partijen dit verzoeken kan Donadona nazorg verlenen. Deze nazorg bestaat uit maximaal twee gesprekken met een ervaren coach tegen een passend tarief.