WERKWIJZE

De stichting Donadona is een onafhankelijk platform dat contact mogelijk maakt tussen nabestaanden van orgaandonoren en getransplanteerden. Wij coördineren en begeleiden aanvragen van deze partijen die naar elkaar op zoek zijn. Partijen kunnen zich inschrijven via de website en komen daarmee in onze database.

Welkom als inschrijver zijn nabestaanden uit de eerste lijn (echtgenoten, kinderen, vader, moeder, zus, broer) en tweede lijn (grootouder, oom, tante) indien er geen eerste lijn familie meer is en ontvangers c.q. getransplanteerden van organen of hoornvlies.

De stichting heeft zelf geen actieve rol in het zoeken van de nabestaanden of de getransplanteerden.

Ons uitgangspunt is dat de partijen zichzelf vrijwillig aanmelden op onze site.  De inschrijver moet blijk geven van goede intenties. Hij of zij moet zijn inschrijving kort motiveren. Het kan voorkomen dat nog nadere vragen worden gesteld aan de inschrijver alvorens de inschrijving toe te staan. Zo nodig wordt de inschrijving nog beoordeeld door een psycholoog en een jurist. Mogelijk worden nog nadere vragen gesteld aan de inschrijver alvorens de inschrijving toe te staan. De stichting Donadona behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren.

Indien er sprake is van een match worden beide partijen daarvan in kennis gesteld. Partijen krijgen de gelegenheid zich eerst te presenteren middels een brief, foto’s of video. Indien beide partijen elkaar vervolgens willen ontmoeten, volgt een ontmoeting belegd door Donadona op een neutrale plaats, zodat anonimiteit nog mogelijk blijft. Vervolgens kunnen nabestaanden en getransplanteerde nadere afspraken maken met elkaar indien zij dat wensen.

Het contact is ten alle tijden op eigen risico van de partijen. Donadona kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade in welke vorm dan ook.

Wij wijzen de partijen er op dat een ontmoeting zeer emotioneel kan zijn en veel kan losmaken. Er kunnen teleurstellingen zijn, er kan intens verdriet ontstaan, maar er kan ook een prachtig moment zijn waarbij partijen hun dankbaarheid kunnen uiten.

Geen van de partijen is na de ontmoeting verplicht het contact voort te zetten. Indien dat door beide partijen wel is gewenst, is dat natuurlijk geen enkel probleem.

Indien een of beide partijen dit verzoeken kan Donadona nazorg verlenen. Deze nazorg bestaat uit maximaal twee gesprekken met onze psycholoog of een ervaringsdeskundige.