WIE ZIJN WIJ?

De stichting Donadona is een onafhankelijk platform dat contact legt tussen nabestaanden van orgaandonoren en getransplanteerden. Wij coördineren aanvragen van deze partijen die de wens hebben om elkaar te ontmoeten.

We leven in een tijdperk waarin orgaandonatie en orgaan-transplantatie bijna dagelijks voorkomt. Orgaandonatie speelt zich om ethische en psychologische redenen af in de anonimiteit. De identiteit van zowel de donor als de ontvanger wordt door de medici voor de wederzijdse partijen afgeschermd.

De stichting Donadona onderkent de behoefte van getransplanteerden en nabestaanden om elkaar te ontmoeten. Nabestaanden en ontvangers die op zoek naar elkaar zijn, kunnen zich bij ons aanmelden. In het geval van een match helpen wij bij de totstandkoming van de wederzijds gewenste ontmoeting.

Ons uitgangspunt is dat partijen zich op eigen initiatief inschrijven en integere bedoelingen hebben met het gewenste contact.

Donadona is opgericht door:

Henk Bakker (1951) heeft in 2006 een harttransplantatie ondergaan. Momenteel bekleedt hij diverse bestuursfuncties bij patiëntenorganisaties die met transplantatie te maken hebben. Hierin is hij een voorvechter van de belangen van getransplanteerden en werkt hij mee aan lotgenotencontact en themadagen en heeft hij zitting in diverse landelijke overlegorganen. Ook werkt hij mee aan initiatieven, die als doel hebben om meer organen en meer donoren beschikbaar te krijgen. Donoren zijn helden en dienen wat Henk betreft ook als zodanig gehonoreerd te worden. Middels Donadona kan een eerste stap gezet worden op de weg die leidt naar het moment waarop we in Nederland trots zijn om donor te zijn.

Pieter van de Rest (1965) kreeg eind 2007 een harttransplantatie. Hij schreef het boek Hart gezocht. Pieter maakt zich hard voor meer bekendheid en acceptatie over de noodzaak van orgaandonatie. Hij zou graag willen dat mensen een bewuste keuze maken. Daarom is hij voorvechter van het zogenaamde ‘Ja, tenzij systeem’. In dat systeem is iedereen automatisch donor maar indien een individu dat niet wil, kan hij zich zonder opgaaf van reden uitschrijven. Pieter hoopt met Donadona het taboe rond orgaandonatie te doorbreken. Donoren zijn in zijn ogen helden en dat mag best getoond worden.